“Solution แห่งการบริการ
ที่เรา อีลี เซค คิดและคัดสรรมาอย่างดีแล้วว่าสามารถตอบโจทย์พร้อมดูแลความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างแท้จริง”

การให้คำปรึกษา

รับฟังความต้องการของลูกค้า พร้อมร่วมเสนอแนะแนวทางในการวางระบบรักษาความปลอดภัยให้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การประเมินและออกแบบทางวิศวกรรม

ตรวจสอบสถานที่จริงโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างสรรค์การออกแบบระบบให้มีความสอดคล้องต่อการใช้งานและความต้องการของลูกค้า เพื่อการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยอันทรงประสิทธิภาพ

การจัดหาและติดตั้งระบบ

จัดหาอุปกรณ์คุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำที่มีความเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน พร้อมติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยวิศวกรผู้ดูแลระบบ

การบริการบำรุงรักษา

การบริการที่ใส่ใจเพื่อการรักษาและส่งเสริมระบบให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริการโดยทีมงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ